Nyheder fra Aulum

2 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Aulum og omegn

Job tilbydes:
Forstander til Plejecentret Birketoft
Brænder du for kompetent og hjertevarm pleje og omsorg? Og vil du stå i spidsen for et veldrevet plejehjem, hvor alle står sammen om at skabe et trygt og hjemligt hjem? Danske Diakonhjem søger pr. 1. marts 2024 en erfaren leder med hjertet på rette sted og kvalifikationer til at drive og lede Plejecenter Birketoft i Aulum på et tydeligt værdigrundlag. Efter 15 år som leder af Birketoft og i alt 23 år i Danske Diakonhjem overdrager hjemmets nuværende forstander et på alle måder veldrevet plejehjem til en ny leder. På Plejecentret Birketoft får du en stabil og veluddannet medarbejdergruppe, som har fokus på at skabe tryghed og hjemlighed med afsæt i den enkelte beboers ønsker og behov. En stor gruppe frivillige bidrager til livet på hjemmet med arrangementer og aktiviteter, og både beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige er sammen om at skabe hjemlighed og trivsel. Hjemmet har også et godt og respektfuldt samarbejde med Herning Kommune.  Dit ansvar og dine opgaver Som forstander på Plejecentret Birketoft er du ansvarlig for hjemmet som helhed, og du skal drive, lede og udvikle hjemmet. Dit ansvar og dine opgaver vil blandt andet være: At være ansvarlig for ledelsen af hjemmets medarbejdere med uddelegering af ansvars- og beslutningskompetencer samt fokus på faglig udvikling og god personaletrivsel. At være ansvarlig for et godt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, beboere, pårørende og frivillige. At sikre, at kvalitet i ældreplejen og den sundhedsfaglige kvalitet overholder den til enhver tid gældende lovgivning. At sikre en økonomisk ansvarlig drift. At understøtte og sikre et lærende miljø, hvor der er fokus på udvikling og implementering af både faglige kompetencer og arbejdsgange til gavn for hjemmets beboer Vores forventninger til dig Vi forventer, at du er en dygtig og engageret leder, som formår at sætte en fælles retning i krydsfeltet mellem et tydeligt værdigrundlag, lovgivning, økonomiske krav og trivsel blandt både beboere og medarbejdere.  Du er en god lytter, formidler og sparringspartner i forhold til beboere, pårørende, personale og frivillige samt interne og eksterne samarbejdspartnere, hvor du kan bruge dine kommunikationskompetencer i både skrift og tale. Du sætter pris på en uformel omgangstone og engagerer dig i beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige. Vi forventer, at du har blik for at skabe og vedligeholde en værdibåret kultur, og at du som forstander bærer Danske Diakonhjems værdier og formår at omsætte dem i den daglige ledelse og hverdag omkring beboerne.  Det er en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse, erfaring med ledelse af et plejehjem og/eller relevant viden inden for ældrepleje og sundhed, herunder lovgivningen, som du kan omsætte i praksis og benytte proaktivt i din hverdag. Vi tilbyder Du vil få et stort ledelsesrum omkring meningsfulde opgaver. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med stabile, kompetence, engagerede og fleksible medarbejdere, der arbejder for at skabe en god og meningsfuld hverdag for beboere med mange oplevelser og aktiviteter. Du vil også blive en del af et hjem, hvor der er et godt og bredt samarbejde mellem beboere, pårørende, frivillige. Diakonhjemschef i Danske Diakonhjem, Ane Hyldahl Brændsgaard, bliver din nærmeste foresatte og er til rådighed som leder og sparringspartner, og der er også mulighed for overdragelse fra den nuværende forstander, Else Krabbe. Derudover har Danske Diakonhjem et hovedkontor, som støtter med råd og vejledning om administrative, tekniske og personalemæssige forhold. Mennesket i centrum Plejecentret Birketoft er en del af Danske Diakonhjem, og afsættet for vores omsorgsarbejde er, at vi:  Betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis Imødekommer det enkelte menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere. Det praktiske Forstanderstillingen ønskes besat den 1. marts 2024. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte diakonhjemschef Ane Hyldahl Brændsgaard, tlf.: 51 25 71 22, ahb@diakon.dk.  Ansøgning, CV og relevante bilag indsendes via dette link senest 10. januar 2024.  Der vil blive afholdt to samtalerunder, henholdsvis d. 17. og 23. januar på Danske Diakonhjems hovedkontor, Skomagervej 11, 7100 Vejle. 2. samtale vil tage udgangspunkt i en case-opgave.  Læs mere om Danske Diakonhjem: https://www.diakonhjem.dk/  Læs mere om Plejecentret Birketoft: https://www.plejecentret-birketoft.dk/
Plejecentret Birketoft
Indrykket 11. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk